علیرضا پناهیان در صفحه شخصی خود در توییتر به تعبیر «آخوند درباری» به عنوان یک تعبیر رایج در ادبیات معمار انقلاب اشاره کرده است.