چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۸

کد مطلب: 698009

جزئیات مکانیزم پاسخگویی رهبری و نظارت بر عملکرد این مقام به روایت علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری.